Rakúska klubová výstava- Ö.S.B.C 2019

Tento víkend som sa vybral na výlet/výstavu do Rakúska a dopadlo to v celku úspešne…

ÖSBC-Clubsiegerschau 2019 8. September 2019  in Rabenstein-Warth, rozhodca : Mr. Colin Powell, (UK) –
tu sme sa išli ukázať s našimi najmladšími a s Caserom – na túto akciu rakúskeho klubu chodím rád, bývala početnejšie zastúpená psami z viacerých krajín, ako teraz, ale aj tak zaujímavý rozhodca z krajiny pôvodu plemena pritahol kvalitné psi a paradoxne tentoraz lepšie dopadli dorastenka Klára Crazy magic ( Ch. Brembo Acheron Slovakia x Victoria Crazy magic ) – Veľmi nádejná 2 z 6 súk v triede a mladá Jar CM ( Gringo Jary´s farm x Ch. Dar Crazy magic ) – výborná 2 z 5 ako Ch. Caesar CM v triede šampiónov – VD z 6 psov. Teší ma aj tretie miesto s hodnotením Veľmi nádejná v doraste dcéry Rity CM krásnej Bellissimy Mia von Rosenheim Staff. Inak z 51 známkou ohodnetených psov bolo 25 výborných a veľmi nádejných a 26 veľmi dobrých a nádejných, aj v svetle tejto skutočnosti ma tešia hodnotenia Kláry a Jar. Potešiteľné !