Odkazy

www.fransimo.com – chovná stanica Fransimo Bohemia
www.dark-element.cz – chovná stanica Dark Element
www.eilatan.wz.cz – chovná stanica Eilatan
www.wizardbull.cz – chovná stanica Wizardbull
www.garlin.cz – chovná stanica Garlin
www.impossant.cz – chovná stanica Impossant Bohemia
www.kissingdevil.com – chovná stanica Kissing Devil
www.jayostaff.com – chovná stanica Jayostaff
www.terriers.sk – slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov
www.staffbulls.com – chovná stanica Z Hošťáckeho jarku
www.stafbull.com – osobná stránka Obi-Wan Kenobi
www.staffordshire-bullterrier.cz – chovná stanica Dream Staff Bohemia
www.staffbull.sk – chovná stanica Dagonet Little Bulls
www.cherryvalley.bulls.sk – chovná stanica Cherry Valley