MVP Komárom 2018

MVP Komárom – 20.10.2018 mala menej početné zastúpenie ch. CM, ale za to nemenej úspešné 🙂 

– rozhodca – John Scanlon – Cloe Crazy magic – trieda stredná – Výborná 1, CAC